ERP Go - Medium

Nền tảng Hoạch định Tài nguyên Doanh nghiệp ERP Go - Medium. Đăng ký và sử dụng ngay lập tức trong 59 giây...

Bắt đầu ngay
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Quản lý thực hiện Hợp đồng

Tab Hợp đồng cho phép bạn xem các Hợp đồng trong Công ty của mình ở chế độ xem lưới và danh sách. Nó cho phép bạn lọc các hợp đồng thông qua các tùy chọn khác nhau. Tùy chọn được gắn nhãn cho phép bạn tìm kiếm các hợp đồng trên cơ sở trạng thái của chúng. Cũng cho phép bạn thêm Nhân viên trong các hợp đồng khác nhau.

Image placeholder
Chat

Chat với các đồng nghiệp thông qua cổng trò chuyện dễ dàng. Bạn có thể gửi và nhận các tin nhắn quan trọng mà không bị phân tâm.

Image placeholder
Quản lý Nhân viên

Bạn có thể quản lý thông tin chi tiết về Bảng chấm công của nhân viên, công việc, kỹ năng, hợp đồng, tệp đính kèm, công việc đến hạn và các chi tiết khác trên một hệ thống duy nhất. Hình ảnh đồ họa về bảng chấm công của mỗi nhân viên có thể được truy cập một cách dễ dàng.

Image placeholder
Quản lý bảng chấm công

Bạn có thể quản lý bảng chấm công của từng hợp đồng bằng cách thêm các công việc cho nó. Điều này sẽ đảm bảo hợp đồng với khách hàng được hoàn thành đúng thời hạn và bạn biết nhân viên nào đã làm việc bao nhiêu thời gian cho mỗi công việc.

Image placeholder
97% Doanh nghiệp hài lòng
24x7x365 Hỗ trợ khách hàng
70+ Tính năng có sẵn
100% Bảo mật dữ liệu

Bảng giá gói đăng ký

Tuỳ chọn đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm theo nhu cầu của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng gói Miễn phí trọn đời nếu bạn muốn.

Gói đăng ký Basic
  • Dùng thử : 0 Ngày
  • Giá hàng tháng: đ0
  • Giá hàng năm: đ0
  • 1 Nhân viên
  • 3 Hợp đồng
Gói đăng ký Premium
  • Dùng thử : 14 Ngày
  • Giá hàng tháng: đ159000
  • Giá hàng năm: đ1590000
  • 30 Nhân viên
  • Không hạn chế Hợp đồng

Nền tảng chuyên nghiệp

Chúng tôi tự hào cung cấp các Giải pháp Nền tảng Chuyển đổi số cho mọi loại hình doanh nghiệp ở tất cả các quy mô. Chuyển đổi số giúp Doanh nghiệp của bạn tăng tốc tiến lên phía trước.

Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời

Sử dụng Email hỗ trợ chuyên dụng của chúng tôi để gửi các vấn đề hoặc đề xuất của bạn. Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp bất cứ lúc nào: support@appteng.vn hoặc liên hệ 0975.839.731